Boekhouding tips

Debiteuren: wat zijn dat ook alweer?

Je kent het begrip misschien nog wel van Jiskefet: debiteuren en crediteuren. Na het kijken van dit programma ben je er waarschijnlijk nog niet helemaal uit wat de begrippen precies betekenen. Hieronder vind je een handige begrippenlijst rondom de termen crediteuren en debiteuren.

Een debiteur

Een debiteur wordt ook wel een klant genoemd. Specifieker is het een klant jou nog moet betalen voor de diensten of producten die je hebt geleverd. Zodra de betaling voldaan is, noem je een dergelijke klant geen debiteur meer. En de crediteur dan? Dat ben jij als je ondernemer bent en nog een betaling moet ontvangen van een klant (een debiteur dus).

Debiteurenadministratie en debiteurenbeheer

Het is belangrijk om als ondernemer bij te houden welke klanten jou nog geld moeten betalen. Dit noem je een debiteurenadministratie. Je verwerkt ook de herinneringen die je hebt verstuurd of eventuele aanmaningen in het debiteurenbeheer. De keren dat je met de debiteur aan de telefoon hebt gehangen en wat er is besproken is belangrijk om te noteren. Mochten herinneringen niets opleveren dan kunnen er juridische maatregelen genomen worden. Als je je debiteurenbeheer goed op orde hebt, heb je goede bewijsstukken in handen. Debiteurenbeheer kan ook uitbesteed worden aan andere bedrijven zoals een incassobureau. Zij houden dan precies bij wat het betaalgedrag van de debiteur is. Medewerkers van een incassobureau sturen ook herinneringen uit jouw naam en kunnen eventueel het juridische proces op gang zetten.

Debiteurensaldo verkleinen

Het debiteurenrisico is het risico dat de debiteur niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Een te hoog debiteurensaldo kan menig bedrijf failliet doen gaan. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je openstaande betalingen zo snel mogelijk ontvangt. De ondernemer kan inlichtingen inwinnen via het Bureau Krediet Registratie, zo kom je meer te weten over het betalingsgedrag van de debiteur, maar ondernemers kunnen ook vragen naar bankgarantie. Als de debiteur niet betaalt, kan de bank garant staan voor het openstaande bedrag. Ook kredietverzekeraars kunnen meer zekerheid bieden.

Omloopsnelheid van debiteuren

De omloopsnelheid geeft aan hoe snel een debiteur betaald. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe beter het voor je onderneming is. De liquide middelen zijn dan namelijk ruimer. Naast de omloopsnelheid kan er ook een omlooptijd worden gemeten. In de omlooptijd wordt aangegeven hoe lang de incassoduur is. Kortom, hoe lang het duurt voordat een debiteur betaald in het aantal dagen. Hoe korter dit duurt, hoe beter.

Op zoek naar de juiste accountant? Hier moet je op letten!

Voor ondernemers kan het veel voordelen hebben om de administratie uit te besteden aan een accountant. Zo heb je namelijk meer tijd voor het runnen van je bedrijf, en hoef je je geen zorgen te maken over je administratie. Maar hoe kies je nou de juiste accountant? Je moet je accountant kunnen vertrouwen, omdat hij inzicht heeft in al je cijfers. Bovendien moet je accountant genoeg kennis en ervaring hebben om je administratie correct bij te houden. Je administratie is immers de basis voor je belastingaangifte, en je zit natuurlijk niet te wachten op boetes van de Belastingdienst! Daarom is het kiezen van de juiste accountant heel belangrijk. In deze blog geven we je een aantal tips voor het kiezen van de juiste accountant.

Vaardigheden en kennis

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat je accountant voldoende vaardigheden en kennis heeft. Je vertrouwt je administratie toe aan je boekhouder en wil natuurlijk dat deze er deskundig mee omgaat. Zoek reviews op over de accountant en praat altijd met meer dan één accountant. Let er ook op of je kiest voor een boekhouder, een registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Kijk daarnaast naar de huidige klanten van de accountant. Zijn ze positief over de accountant? En uit welke branche komen ze? Het kan verstandig zijn om een accountant te kiezen met klanten uit dezelfde branche als jouw bedrijf. Dit wil namelijk zeggen dat de accountant ervaring heeft met de branche waarin je actief bent. Het kan voordelig werken als de accountant op de hoogte is van alles regelgeving binnen jouw branche. Doomen & Quist is een accountant in Etten-Leur die altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen en regelgevingen.

Verwachtingen van de accountant

Ook is het belangrijk om van tevoren te bedenken welke verwachtingen je hebt van je accountant. Wil je enkel dat deze je administratie sorteert? Of verwacht je ook dat hij je belastingaangifte doet en je jaarrekening opmaakt? Ook kun je kiezen voor een accountant die je kan adviseren omtrent financiële zaken, zoals investeringen. Vertrouwen is ontzettend belangrijk in dat laatste geval.

Actuele kennis

Actuele kennis is van belang bij het kiezen van een accountant. Wetten en regelgeving veranderen continu, en het is dan ook belangrijk dat de accountant hiervan op de hoogte is. Stel tijdens het gesprek een paar vragen over nieuwe wetgeving in jouw branche. En kan hij hier duidelijk op antwoorden? Dan is hij op de hoogte van de actuele wetten en regels!

De prijs

Ook de prijs is natuurlijk een belangrijk punt bij het inschakelen van een accountant. Is er sprake van een uurtarief of een vaste prijs? Welke zaken zitten allemaal bij de prijs inbegrepen? Wordt elke telefonische vraag in rekening gebracht? En worden extra kosten van tevoren met je gecommuniceerd? Allemaal hele belangrijke zaken om rekening mee te houden bij het kiezen een accountant.

Begrijpelijke taal

Je moet je accountant wel kunnen begrijpen, en daarom is het belangrijk dat hij ingewikkelde zaken duidelijk aan je kan uitleggen. Stel een lastige vraag tijdens het gesprek. Kan hij je een begrijpelijk antwoord geven? Dan zit je goed!

Goed gevoel

Tot slot is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je accountant. Je moet hem blind kunnen vertrouwen, en dan is het wel zo fijn als er een klik is tussen jullie. Heb je een slecht gevoel tijdens een gesprek met een accountant? Ga dan niet met hem in zee!

 

De meerwaarde van credit management

Credit management wordt vaak in één adem genoemd met debiteurenbeheer. Vaak valt deze discipline onder de verantwoordelijkheid van de financiële administratie. Credit management is een decennia geleden komen overwaaien vanuit de verenigde staten en canada, waar het al jaren als een heel belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt gezien.

Drie belangrijke pijlers

Credit management heeft als expertise drie belangrijke zaken waar ze aan werken, dat zijn namelijk de volgende:

  • Bepalen van het krediet- en betalingsrisico. Kan een klant voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen?
  • Zorgdragen voor tijdige betalingen. Tal van technieken kunnen worden ingezet om tijdige betaling te bewerkstelligen zonder dat er een escalatie van betalingsachterstanden van te maken.
  • Uitvoeren financieel relatiebeheer. Het blijft zeer belangrijk om een goede relatie te behouden met je klant, het is immers een belangrijke voorwaarde voor correct betalingsgedrag en klantbehoud.

Om dit te verwezenlijken richt credit management zich op meer dan alleen het incasseren van vorderingen, tegenwoordig beoefenen credit management bureaus steeds vaker meerdere takken, namelijk kredietinformatie, debiteurenbeheer en incasso. Hierdoor komt de kracht van credit management echt tot zijn recht.

Wat is de meerwaarde van credit management?

Financiering is onmisbaar voor de continuïteit van een bedrijf, het is dus erg vreemd dat credit management binnen veel bedrijven nog niet de aandacht krijgt die het verdient. De oplossing voor financiële problemen schuilt niet altijd in vreemd vermogen. De cashflow binnen een bedrijf moet immers blijven stromen, met het geld van uitstaande facturen kan een bedrijf ook leningen aflossen of crediteuren afbetalen. Enkele andere voordelen zijn onder andere:

  • Geen omkijken naar facturen
  • sterke liquiditeitspositie
  • besparing op personeel
  • minimaliseren debiteurenrisico

Veel bedrijven wachten te lang

Veel bedrijven wachten lang met het afbetalen van een hoog debiteurensaldo, pas als het bijna te laat is schakelen ze een incassobureau in, wat toch een gemiste kans is. Het hanteren van credit management kan de debiteurensaldo toch fors verlagen, wat weer winst op kan leveren. Een voorbeeld dat vaak gegeven wordt is dat als een bedrijf iets levert aan klanten die nog facturen hebben openstaan dat de verkopers daar op de hoogte van kunnen zijn om er zo op in te spelen, ze moeten de handen ineen slaan met credit management. Credit management helpt niet alleen sneller geld binnen te krijgen maar ook helpt het bij het bezuinigen binnen een bedrijf.

 

Wat is debiteurenbeheer

Loon naar werken via debiteurenbeheer

Betaald worden is nog steeds de motor en het hart van een onderneming. Elk bedrijf dat een afgewerkte dienst of product heeft afgeleverd bij een klant, verwacht een vergoeding van de klant. Dat is een logische gang van zaken. Maar die theorie en praktijk gaan niet altijd hand in hand. Het verwachte betalingsproces loopt niet altijd zoals op voorhand was gepland. Soms wordt er maar gedeeltelijk of in sommige gevallen helemaal niet betaald. Het is voor een bedrijf een topprioriteit dat de betalingen van de facturen door de klanten worden nageleefd. Wanbetalers kunnen vaak bedrijven aan het wankelen brengen met een faillissement tot gevolg. Het debiteurenbeheer bij een onderneming neemt meer dan alleen maar een belangrijke sleutelpositie in.

Debiteurenbeheer is de waakhond van de eerder gemaakte afspraken tussen leverancier en klant

De afdeling om de debiteur afhandeling in goede banen te leiden, is voor een onderneming superbelangrijk. Hun taak bestaat eruit dat de klanten tijdig hun factuur verplichtingen nakomen zoals dat bij de verkoopovereenkomst werd voorzien. De leverancier heeft de opdracht tijdig de bestelde producten of diensten bij de klant aan te leveren. De kopende partij moet zorgen dat de leverancier geen financiële kater er aan overhoudt door wanbetaling. De geldstroom die binnenkomt na geleverde diensten bepaalt de groei en de financiële gezondheid van een onderneming.

Elke wanbetaling is een nachtmerrie voor een onderneming

Het lijkt misschien overdreven, maar je zou eens moeten weten hoe vaak het nog misgaat tussen het opstellen van facturen en het verzenden van de facturen. Daarom is het heel belangrijk dat de facturen bij de juiste persoon terecht komen om alle mogelijke misverstanden te vermijden.

Wat is het belang van debiteurenbeheer

De betaling van de klant is de polsslag voor een bedrijf. Er wordt alles aan gedaan om de verkoop en de winst zo hoog mogelijk te bepalen. Een goed debiteurenbeheer komt tot zijn goed recht als een bemiddelaar tussen leverancier en klant. Bij een mogelijk geschil heeft zijn functie als ombudsman een extra betekenis. Met de nodige diplomatie tracht hij de verschillende standpunten bij elkaar te brengen.Wat zegt de overeenkomst? Hoe kan je tot een vergelijk komen? Die taak berust bij het debiteurenbeheer. Hij lost de eventuele meningsverschillen tussen leverancier en klant op. Hierdoor wordt het vertrouwen langs beide kanten niet geschonden. De klant is tevreden en zal op korte termijn overgaan tot betaling. Daar draait toch alles om.

Waarom credit management werkt

De waarde van creditmanagement

Wat voorheen nog vaak de debiteurenadministratie van een bedrijf genoemd werd en gezien werd als personeel dat achter klanten aanbelden die te laat betaalden, noemen we anno 2018 vaak de afdeling credit management. Net als heel veel andere termen is ook deze benaming een uit Amerika overgewaaid begrip. De afdeling credit management is verantwoordelijk voor het op tijd incasseren van openstaande rekeningen, de beoordeling van eventuele debiteurenrisico’s en het bepalen van de kredietwaardigheid van klanten. Ook financieel klantcontact is onderdeel van de afdeling credit management, een van de belangrijkste onderdelen van een gezond bedrijf.

Inschatten van kredietrisico’s

Goed management bepaalt vaak of een bedrijf voldoende cashflow heeft en of er doorgegroeid kan worden. Zo belangrijk is deze ‘tak van sport’ dus, iets dat nogal eens onderschat wordt. Goed debiteurenbeheer betekent het op de juiste wijze inschatten van kredietrisico’s en het controleren en naleven van de betalingstermijnen die gesteld worden, net als uiteraard het continueren en waarborgen van de cashflow. Modern debiteurenbeheer begint al als zich een nieuwe klant aandient. Dan namelijk bepaalt de verantwoordelijk manager de kredietrisico’s van deze klant. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen vervolgens weer heldere betaalafspraken overeengekomen worden. Dit onderzoek naar de kredietrisico’s behelst onder meer het inzien van jaarrekeningen en het checken van de BKR-gegevens.

Vordering eventueel uit handen geven

Als klanten ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet betalen, dan is het aan de afdeling debiteurenbeheer om een aanmaning te sturen en later de vordering eventueel uit handen te geven. In andere gevallen kan – afhankelijk van de gemaakte afspraken- geclaimd worden op de afgegeven bankgarantie of de kredietverzekering.

Geen groei en geen toekomst

Bedrijven die het debiteurenbeheer niet in orde hebben, niet goed de risico’s van klanten inschatten en zelf niet scherp zijn op het al dan niet naleven van de betalingstermijn, lopen grote risico’s. Niet zelden raken bedrijven in de problemen omdat er veel te veel geld openstaat onder de klanten. Die passieve houding heeft tal van bedrijven zelfs een faillissement opgeleverd, zoals het niet inventariseren van risico’s die een klant met zich meebrengt ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst van een bedrijf. Het goed managen van de debiteuren is ontzettend belangrijk en na een wat moeizame start lijken ook de ondernemers dit meer en meer te beseffen. Zonder goed management geen groei en soms zelfs geen toekomst voor een op zich prima draaiend bedrijf.

Zeven tips om kosten bedrijfsvoering te verlagen

Hoe kun je als bedrijf op een efficiënte manier de kosten van je bedrijfsvoering verlagen? Hieronder hebben we de zeven beste tips op een rijtje gezet. Lees ze goed door en bespaar vanaf nu flink op de kosten die je als ZZP’er of bedrijf maakt

Slim omgaan met energie

Investeer als bedrijf of ZZP’er in duurzame energie en isolatie. Als je bedrijf veel stroom gebruikt, is het financieel aantrekkelijk om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te leggen en je bedrijfsruimte goed te isoleren. Vaak heb je deze investeringskosten binnen enkele jaren al terugverdiend, terwijl je tegelijk bijdraagt aan een beter milieu.

Werk vooral inline en verkoop via webshops

Een nog betere besparingsmethode is om, als dat bedrijfstechnisch mogelijk is, te kiezen voor online werken en thuiswerken. Als ZZP’er werk je het goedkoopste vanuit huis, terwijl als je mensen in dienst hebt thuiswerken zeker ook loont. Je bespaart op stookkosten, reiskosten en tijd. En je houdt je medewerkers goed gemotiveerd, doordat je hen flexibele werktijden aanbiedt.

Omgaan met afval

Ga als ondernemer slim om met je afval. Op de verwerking van je afval kun je enorm bezuinigingen. Zo zijn er tegenwoordig meerdere bedrijven die zelfs betalen voor het gescheiden inleveren van (bedrijfsafval. Op deze manier kun je als bedrijf of ZZP’er een behoorlijk bedrag besparen.

Besteed facturering en incasso’s uit

Het kan flink lonen om als bedrijf of zelfstandige de facturering, loonbetaling, invordering van achterstallige rekeningen en ander administratief werk uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Met name als je administratief niet bedreven bent, kan het lonen om hiervoor een bedrijf als Cannock Chase in te schakelen. Dit soort bedrijven neemt je veel werk uit handen. Door te kiezen voor Cannock Chase houdt je dan ook meer tijd over voor jouw eigenlijk werk, innovatie en andere handelingen.

Standaardisering

Je zult verbaasd zijn over de kostenbesparing die je met standaardisering van allerlei bedrijfsprocessen kunt doen. Kijk welke processen beter gestuurd kunnen worden en werk op die manier kostenefficiënt!

Printkosten reduceren

Het is verstandig om zo weinig mogelijk te printen. Printen brengt voor bedrijven, maar ook voor ZZP’ers enorme kosten met zich mee. Denk aan het papier, de inkt en het stroom dat printen verbruikt. Werk met Word, Excel en andere programma’s in de ‘cloud’ en deel je documenten, zodat je niet meer hoeft te printen.

Denktank

Laat jouw personeel meedenken hoe er bezuinigd kan worden en stel hier eventueel een kleine beloning of bonus tegenover. Vaak heeft een team experts goed ideeën over hoe er bezuinigd kan worden en verspilling tegengegaan kan worden. Probeer maar eens uit!

Zo vind je een goede boekhouder

Veel mensen vragen zich af hoe ze nou een geschikte boekhouder of accountant kunnen vinden. Een boekhouder of accountant kan wel €1.000 tot wel €3.000 kosten per jaar. Daarom is het natuurlijk erg belangrijk dat je een goede boekhouder of accountant hebt, zodat je waar voor je geld krijgt. Hieronder vind je punten waar je op kunt letten bij het vinden van een goede boekhouder.

Maak een keuze tussen een boekhouder of een accountant

Wat als allereerst belangrijk is, is om een keuze te maken tussen een boekhouder en een accountant. Deze zijn namelijk niet hetzelfde maar kunnen grotendeels wel hetzelfde voor je betekenen qua werkzaamheden. Het grootste verschil tussen een accountant en een boekhouder is dat iedereen zich een boekhouder mag noemen en dat accountant een beschermd beroep is. Accountants moeten namelijk een universitaire opleiding afgerond hebben en jaarlijks verplicht hun kennis laten testen. In dat opzicht geeft een accountant misschien net wat meer zekerheid qua kwaliteit, dit hoeft echter niet te zijn. Er zijn namelijk ook onwijs goede boekhouders in Amsterdam die hun vak zeer serieus nemen en die je prima van dienst kunnen zijn. Het is wel belangrijk om goed uit te zoeken of je boekhouder voldoende kennis heeft.

Kijk of een boekhouder up to date is

Tegenwoordig kan boekhouden veel sneller, bankafschriften kan je gemakkelijk en automatisch uploaden en veel boekhoudpakketten staan online wat betekent dat je op ieder moment kunt zien hoe je er financieel voorstaat. Bij het vinden van een juiste boekhouder is het vaak belangrijk om goed te kijken of deze boekhouder ook mee gaat met al die ontwikkelingen. Zo kan je snel afhaken als je bijvoorbeeld ziet dat de boekhouder de bankafschriften nog handmatig overneemt of wanneer hij de boekhouding maar een keer per kwartaal verwerkt. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken of de potentiële boekhouder of accountant zijn kennis bijhoud. Door bijvoorbeeld bijscholing te volgen en of deze op de hoogte is van de nieuwste regels of misschien wel bij een beroepsvereniging is aangesloten. Dit zijn allemaal dingen die je kunt uitzoeken om te kijken of een adviseur zijn kennis bijhoud.

Neem een boekhouder die je snapt

Boekhouders en accountants zijn experts in hun vak. Experts hebben echter wel vaak de neiging om te vergeten dat degene waarvoor ze de werkzaamheden uitvoeren niet op hetzelfde kennisniveau zitten. Zo kan het zo zijn als iemand het niet makkelijk uit kan leggen dat diegene het zelf niet snapt. Dus vraag bij een kennismakingsgesprek goede vragen, mocht je de antwoorden snappen dan kan dit een goede match zijn.

boekhouder 9-5-18

 

Wat doet een belastingadviseur?

Een belastingadviseur heeft eigenlijk heel kort door de bocht gezegd advies over belastingen, hier kan onder andere fiscaal advies onder vallen. Helaas is het allemaal niet zo simpel als dat het op dit moment klinkt. Het is namelijk zo dat allerlei administratieve en andere bedrijfsprocessen hele grote gevolgen kunnen hebben voor de belastingheffing of de belastingaangifte. Vaak is het zo dat belastingadviseurs gevraagd worden om inzicht te krijgen in de hierboven genoemde processen. Het is daarom ook van essentieel belang dat een belastingadviseur genoeg kennis heeft van de branche en natuurlijk moet deze ook alles weten van belastingen.

Een belastingadviseur

Een belastingadviseur beperkt zich soms alleen tot de administratieve processen of juist de bedrijfsprocessen. Vaker is het zo dat een belastingadviseur ook andere financieel-administratieve diensten aan. Deze diensten kunnen ook aangeboden worden door personen/kantoren die geen belastingadviseurs genoemd kunnen worden maar dit wel aanbieden. Als je niet bekend bent met deze wereld dan kan het heel erg verwarrend zijn.

De hoofdtaken

Er zijn een aantal hoofdtaken die worden uitgevoerd door belastingadviseurs. Hier valt onder andere de financiële administratie onder. Hierbij worden de financiële gevolgen van bedrijfsactiviteiten vastgelegd. Hieronder vallen onder meer crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie onder en natuurlijk ook het grootboek. Het grootboek is en totaaloverzicht van de hiervoor genoemde dingen. Deze werkzaamheden worden vaak verricht door een boekhouder of een administratiekantoor. Ook valt onder een van de taken een financiële rapportage. Bij een financiële rapportage zijn er vaak maand-,kwartaal- en jaarverslagen. Uit deze verslagen komt een overzicht hoe de onderneming in de afgelopen periode het heeft gedaan en hoe de financiële positie nu is.  Deze werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door het hoofd van de administratie, een financieel manager, een administratiekantoor of het kan gedaan worden door een accountant. Een taak die vaak wordt uitgevoerd door de controller of de accountant is de taak waarbij er een controle van de financiële administratie plaatsvindt. Deze controle houdt eigenlijk in dat er wordt nagegaan of de in de administratie vastgelegde gegevens een juist beeld geven van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Een taak die door zowel de financieel manager als de accountant gedaan kan worden is het financieel leiden van de onderneming. Hierbij zijn beleidsbeslissingen onder meer gebaseerd op financiële gegevens. Het is dan ook de taak van de financieel manager om de bedrijfsleiding van deze gegevens te voorzien. Tenslotte is er nog een taak en dat is de accountantsverklaring. Het is namelijk zo dat sommige bedrijven en instellingen controle verplicht zijn. Dit houd eigenlijk in dat zij bij hun jaarrekening een verklaring van een accountant moeten toevoegen om de de juistheid omtrent de jaarrekening vast te leggen. Een belastingadviseur kan dus alle van de hierboven genoemde taken uitvoeren en hier ook advies over geven. Wel is het zo dat deze bij het afgeven van een accountantsverklaring ook een accountant met een certificeringsbevoegdheid moet zijn

 

De kracht van service calls bij incassoproblemen

Het is erg vervelend als je last hebt van slecht betalende klanten. Hier iets van zeggen kan soms moeilijk zijn, zeker als het gaat om een goede klant. Om stress hierover te voorkomen, kun je deze communicatie met debiteuren nu uit handen geven door middel van het inzetten van service calls.

Hoe werken service calls?

Als je besluit om de communicatie met debiteuren uit te besteden, dan wordt dit volledig voor je uit handen genomen. Vanuit een contact center, waar ervaren en vriendelijke mensen werken, worden debiteuren uit jouw naam benaderd. Dit kan verschillende redenen hebben. Denk aan het informeren naar verlate betalingen of het aankondigen van een automatische incasso. Uit jouw naam worden aan je debiteuren gerichte betalingsoplossingen aangeboden. De communicatie verloopt niet alleen via telefoon, maar ook via SMS en WhatsApp. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je bent, vanuit elke branche kan deze communicatie uit handen worden gegeven.

Voordelen service calls

Aan het uitbesteden van de communicatie met debiteuren door middel van service calls zitten een paar grote voordelen. Ten eerste is het een enorm voordelige en laagdrempelige oplossing. Ten tweede worden debiteuren op een vriendelijke en persoonlijke manier aangespoord om snel en volledig te betalen, zonder dat jij hier zelf continu contact over hoeft op te nemen met de klant. Ook is het een handige manier om regelmatig contact te hebben met klanten en zo problemen tijdig te signaleren. Tijdens elk contactmoment wordt data geverifiëerd en verrijkt, waardoor je steeds meer te weten komt over je debiteuren.

Zelf debiteuren benaderen?

Wil je liever eerst zelf proberen om je debiteuren te benaderen voordat je deze communicatie uit handen geeft? Dan hebben we een aantal tips voor je die ervoor zorgen dat de klantrelatie zo min mogelijk wordt aangetast. Als een klant niet betaalt, kun je het beste eerst opbellen om te vragen waarom de factuur niet is betaald. Misschien is hier wel een hele goede reden voor. Spreek duidelijk af wanneer de betaling alsnog wordt voldaan en leg dit schriftelijk vast, bijvoorbeeld per e-mail. Mocht de klant in de financiële problemen zitten, tref dan samen een betalingsregeling. Wordt er na deze afspraken nog steeds niks betaald? Stuur dan een herinneringsbrief met een uiterlijke betalingsdatum. Ook een tweede herinnering is soms nodig. Als dit allemaal geen effect heeft, kun je na gaan denken over het uit handen geven van deze communicatie.

Wat zijn de voordelen van een grote energieleverancier?

 

In 2004 werd de energiemarkt geliberaliseerd. Dat had tot gevolg dat er steeds meer energieleveranciers bijkwamen. Naast de grote namen als Gazprom Energy, Nuon en Eneco, kwamen er ineens heel veel nieuwe namen opzetten. Maar wat is nu eigenlijk voordeliger, een grote of een kleine energieleverancier?

De grote leveranciers

De grote spelers op de markt in Nederland zijn RWE (Essent en Energie Direct.nl), Vattenfall (Nuon) en Eneco (Eneco en Oxxio). Deze leveranciers hebben allen meer dan twee miljoen klanten. Ze wekken allemaal hun eigen stroom op door gebruik te maken van eigen energiecentrales en windmolenparken.

De kleine leveranciers

Toen de energiemarkt in 2004 opengegooid werd, kwamen er ineens heel wat energieleveranciers bij. Lang niet alle leveranciers wekken hun eigen stroom op. De kleine leveranciers kopen vaak (een deel van) hun stroom in. Dit doen ze zowel in het binnen- als buitenland. Namen van kleine leveranciers zijn bijvoorbeeld: Qurrent, Hezelaer, Vandebron, Huismerk Energie en Delta.

Groter is voordeliger

Eén van de voordelen van de grote energieleveranciers is dat ze energie leveren aan miljoenen huishoudens. Daarom kunnen ze stroom en gas ook voordelig aanbieden. Let wel: het is zeer persoonlijk welk energiecontract het beste bij u past. Het is niet zo dat een grote energieleverancier per definitie de goedkoopste is.

Altijd en overal energie

Een ander voordeel van een grote leverancier is dat ze vrijwel overal stroom leveren. Er zijn kleine leveranciers die zich beperken tot een bepaald gebied en tot een beperkt aantal klanten. Als u hier buiten valt, kunt u van deze leverancier geen gebruik maken, hoe goedkoop hij ook is.

Sjoemelstroom

Iedere energieleverancier, of hij nou groot of klein is, levert groene stroom. Echter, de capaciteit in Nederland om iedereen te voorzien van groene stroom is niet groot genoeg. Daarom kopen vooral de kleine energiemaatschappijen stroom in het buitenland. Deze stroom koopt men bijvoorbeeld van waterkrachtcentrales in Scandinavië. Deze stroom is ook groen, maar omdat het niet in Nederland geproduceerd wordt en dus niet gunstig is voor onze economie, wordt het sjoemelstroom genoemd.

Alles nog even op een rijtje

De grote energieleveranciers zijn voordeliger, omdat ze zelf stroom opwekken, hierdoor ook geen gebruik hoeven te maken van sjoemelstroom en op vrijwel iedere plek in Nederland kunnen leveren. Of dit ook voor u geldt, is de vraag. Zoals gezegd, hangt veel af van uw persoonlijke situatie. De kans is echter groot dat u ook bij een grote leverancier uitkomt.

 

« Older posts

Copyright © 2019 Boekhouding tips

Theme by Anders NorenUp ↑